Problemer med afspilning af lydbøger når enheden går i strømsparetilstand

Med den seneste version af Android styresystemet - Android 9 - oplever en del brugere af både den nye og gamle Android app, at afspilning af lydbøger enten stopper helt, holder små pauser eller at lyden hakker.
Problemet skyldes strømsparefunktioner, hvor man fra producenternes side forsøger at give den bedst mulige batterilevetid.
Dette gøres f.eks. ved at lukke for apps når enheden går i strømsparetilstand eller ved at skrue ned for telefonens ressourcer.
Strømsparefunktionerne kan også påvirke eReolen app'en hvis man er ved at downloade et lån på eReolen når enheden går i strømsparetilstand.

 

Det er forskelligt fra enhed til enhed, hvordan strømbesparelsesfunktioner er implementeret og hvordan man som bruger kan ændre i indstillingerne.

 

Det er desværre ikke muligt for eReolens app leverandør at arbejde uden om denne udfordring i enhederne, med den nuværende afspiller-komponent.
Der er en ny afspiller-komponent på vej, som udover at kunne afhjælpe dette problem også vil bidrage med ny efterspurgt funktionalitet.
Den nye afspiller-komponent forventes klar sidst på sommeren, hvor den vil blive tilgængelig via en app opdatering.

 

På nogle enheder kan man slå strømsparefunktionen fra eller ændre i indstillingerne, sådan at eReolen app'en får de ressourcer der skal bruges til at afvikle afspilning og download når enheden er i strømsparetilstand.
Det bør fremgå af brugsvejledningen til Android enheden, hvordan man evt. kan justere eller slå strømsparefunktionen helt fra.

 

Hvis ikke du kan ændre strømsparefunktionerne i app'en tilstrækkeligt til at afspilningen af lydbøger bliver acceptabel, kan du alternativt anvende eReolens hjemmeside til at streame lydbøgerne fra.
Hjemmesiden understøtter dog ikke download og offline afspilning af materialer.