Ud i rummet!

Når Andreas Mogensen i morgen bliver sendt mod Den Internationale Rumstation, ISS, på et Soyuz TMA-18 fartøj fra Kazakhstan, bliver han den første danske astronaut i rummet.

Han blev udvalgt som ESA-astronaut i 2009 og er nu klar til sin rejse til ISS. Du kan læse mere på rummet.dk http://rummet.dk

I den anledning har vi samlet buket af bøger inden for rumfart, astronomi og udforskning af rummet før og nu - for både børn og voksne.

 

God fornøjelse, uanset om du rejser itid eller rum.

/Hanne Ougaard. Bibliotekar på Øbro Jagtvej Bibliotek, Kultur Østerbro.    

Af Ulrik Uggerhøj (2014)
Serie: 
Univers ;
På baggrund af forskningsresultater og nye teorier diskuterer bogen en række filosofiske spørgsmål: Kan vi påvirke vores egen fortid eller måske ligefrem undgå at vi selv bliver født? Har vi besøgende fra andre tidsaldre gående omkring os? Kommer årsag altid før virkning?
Steen Hannestad: Universet (Tænkepauser)
Af Steen Hannestad (2015)
Serie: 
Tænkepauser : 27 ;
Gammel og ny viden omkring universets form og opståen med omtale af emner som Einsteins relativitetsteori, kvantemekanik, universets stadige ekspansion, strengteori, mørkt stof og Higgs-Boson partiklen
Af Frederik Uldall (2013)
Oversigtsværk, der samler viden, tanker og ideer omkring spørgsmålet om liv i universet. Bogen formidler dels svar fra videnskaben, dels hypotesen, at de uforklarlige rumfænomener er manifestationer af besøg fra rummet. Derudover redegøres for emnet som det behandles i underholdningsindustrien
Jan Faye: Verdensbilleder : fra rum og tid til rumtid
Af Jan Faye (2014)
Om hvordan opfattelsen af tid og rum har ændret sig i takt med fysikkens og den tekniske udviklings fremskridt
: Middelalderens verden : verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen
(2010)
Om middelalderens verdensbillede med fokus på kosmologi, naturvidenskab, filosofi og religion
Af Mogens Lehmann (2013)
Historisk roman om astronomen Ole Rømer, hans arbejde for den franske konge, hvor han opdager lysets tøven, og hans liv i Danmark, hvor han tilkaldes af Christian V
Helge Kragh: Einsteins univers : en fysikers tanker om natur og erkendelse
Af Helge Kragh (2014)
Einsteins (1879-1955) placering i videnskabshistorien og hovedtrækkene i hans bidrag til relativitetsteori, kvantefysik og kosmologi foruden hans filosofiske og religiøse standpunkter og samfundsvidenskabelige og politiske engagement

Thomas Bugge: Thomas Bugges dagbog 1777 : rejsen til Tyskland, Holland og England
Af Thomas Bugge (2014)
Astronom og landmåler Thomas Bugges (1740-1815) dagbog fra sin rejse i 1777 til Tyskland, Holland og England, hvor han undersøgte, hvordan man her studerede astronomi og byggede instrumenter. Derudover kommentarer om Thomas Bugge og hans tid
Sara Brandhøj Sørensen: Tyge Brahe
Serie: 
Tjek på historien ;
Om Tyge Brahes (1546-1601) opvækst, uddannelse og arbejde samt om renæssancen og dens verdensbillede