Primære faneblade

  • Søren Christensen (f. 1910): De tre gaver