Primære faneblade

  • Poul Sørensen (f. 1906): Tusind og én nat for børn. 1

  • Poul Sørensen (f. 1906): Tusind og én nat for børn. 2