Primære faneblade

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Jordens kreds

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Paa danske Veje

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Den gotiske Renaissance

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Aandens spor : portrætter og personligheder

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Ungt er endnu Ordet

  • Johannes V. Jensen (f. 1873): Introduktion til vor Tidsalder