Primære faneblade

  • Palle Lauring: Hvad skal vi med historien? : essays
    Af Palle Lauring (2016)

  • Maria Helleberg: Ind i operaen
    Af Maria Helleberg (2016)

  • Tage Voss: 1918 - 1945 - 2000 : glansbillederne : et essay
    Af Tage Voss (2016)

  • Jan Stage (f. 1937): Krigskorrespondent