Primære faneblade

 • Henrik Bjelke: Seks råb fra baghovedet
  Af Henrik Bjelke (2016)

 • Henrik Wivel: Selviagttagelse : essays om kunst og digtning fra renæssancen til modernismen
  Af Henrik Wivel (2019)

 • Niels Frank (f. 1963): Første person, anden person

 • Asger Schnack: Essays : et langdigt : Lys og luft, Spejl og spor, Bål og brand, Vind og vejr
  Af Asger Schnack (2015)

 • Siri Hustvedt: Mødre, fædre og andre : essays
  Af Siri Hustvedt (2022)