Primære faneblade

  • Erik Skyum-Nielsen: Den oversatte klassiker : tre essays om litterær traditionsformidling

  • Einar Már Guðmundsson: Betragtninger over fortællekunsten