Primære faneblade

  • Thomas Piketty: Mod en ny socialisme : essays 2016-2020
    Af Thomas Piketty (2021)

  • Joke J. Hermsen (f. 1961): Vend tidevandet - med Rosa Luxemburg og Hannah Arendt