Hvis du stadig ikke kan anvende Android app'en, så bør det hjælpe at slette og geninstallere den.

Primære faneblade