Primære faneblade

  • Karen-Sophie Andersen (f. 1939): Et kys til dig