Primære faneblade

  • Elsebeth Egholm: Skjulte fejl og mangler (Ved Ulla Koch Gregersen)
    Af Elsebeth Egholm (2017)

  • Lars Johansson (f. 1949): Signe (Ved Kirsten Kirch)

  • Lis Vibeke Kristensen (f. 1943): Glasmuren