Primære faneblade

  • Lee Child: Bytteleg
    Af Lee Child (2019)

  • Lee Child: Fjern torden
    Af Lee Child (2020)