Primære faneblade

  • Giulia Morosini: Den venezianske hemmelighed : roman
    Af Giulia Morosini (2012)
    Den unge Marietta Morosini bliver i 1600-tallets Venedig tvunget i kloster af sin familie

  • James Forrester: Bedragets rødder
    Af James Forrester (2012)

  • Aage Christensen (f. 1943-12-05): Krigsfaren