Primære faneblade

  • Jacob Koch Sørensen (f. 1982): Portrættet