Primære faneblade

  • Frank Jensen (f. 1949): Syrienkrigeren : spændingsroman

  • Mogens Blom (f. 1956): Enken fra Kiev : krimi

  • Kim Leine: Karolines kamp : spændingsroman
    Af Kim Leine (2023)

  • Anders Maegaard: Sneglekrigen : roman
    Af Anders Maegaard (2023)