Primære faneblade

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i Aladdins hule

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump hos grisene i troldeskoven

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Carla & Vilhelm Hansens Rasmus Klumps eventyr - Prinsessen på ærten

 • Harald Sonesson: Rasmus Klump og Lille Spøjs
  Af Harald Sonesson (2019)

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bliver konge

 • Per Sanderhage, Claes D. Voss: De bedste historier med Rasmus Klump!

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i pyramiderne

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump og opfindelsen

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump passer en hvalunge

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump på Nordpolen

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump sjov på slottet

 • Per Sanderhage: Rasmus Klump og Gemmedyrene : Rasmus Klump og Pildskadden på eventyr
  Af Per Sanderhage (2011)