Primære faneblade

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bygger skib (Dramatiseret)

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump jorden rundt

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump høster

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump træffer Mutter Ansjos (Dramatiseret)

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump på landet

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump på Nordpolen

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i undervandsbåd

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bliver konge

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i Pingonesien

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i Aladdins hule

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump møder Ursula (Dramatiseret)

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump som dykker (Dramatiseret)