Primære faneblade

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bygger skib (Dramatiseret)
  Materialesamling:

  Rasmus Klump bygger skib

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bygger en kane

 • Per Sanderhage: Carla & Vilhelm Hansens Rasmus Klump bliver storebror
  Af Per Sanderhage (2018)

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump jorden rundt

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump på Nordpolen

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i pyramiderne

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump passer en hvalunge

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump og opfindelsen

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump bliver konge

 • Per Sanderhage, Claes D. Voss: De bedste historier med Rasmus Klump!

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump i syvsoverland

 • Carla Hansen (f. 1906), Vilh. Hansen (f. 1900): Rasmus Klump møder Ursula (Dramatiseret)