Primære faneblade

  • Umberto Eco: Rosens navn (Ved Leena Bækdal Jensen)
    Af Umberto Eco (2017)