Primære faneblade

  • Kit A. Rasmussen: Arealet af en trekant