Primære faneblade

  • : De tre principper : skabelsen og refleksioner over Sydney Banks liv og indsigter
    (2020)

  • : Panseren & tøsen : prostitution som arbejdsplads
    (2018)