Primære faneblade

  • Stefan Kornelius: Angela Merkel : kansleren og hendes verden

  • Mimi Jakobsen (f. 1948): Vendepunkter
    Lydbog (net):

    Vendepunkter