Primære faneblade

  • Erik Holstein: Fyrsten : et portræt af Mogens Lykketoft
    Af Erik Holstein (2018)

  • Pelle Voigt: Sejre og fodfejl set i mit bakspejl
    Af Pelle Voigt (2017)

  • Erhard Jakobsen (f. 1917): Erhards sofa (Ved Aksel Hundslev)