Primære faneblade

  • Erik Holstein: Jelved : en politisk biografi
    Af Erik Holstein (2015)

  • Erik Holstein: Fyrsten : et portræt af Mogens Lykketoft
    Af Erik Holstein (2018)