Primære faneblade

  • Flemming Chr. Nielsen (f. 1943): Anarkisten : en biografi om Mogens Glistrup

  • Flemming Chr. Nielsen (f. 1943): Glistrup : en biografi om en anarkist