Primære faneblade

  • Holger K. Nielsen (f. 1950): Det var det værd : politisk tilbageblik

  • Carl Holst: Carl : prisen for et liv i politik
    Af Carl Holst (2019)