Primære faneblade

  • Holger K. Nielsen (f. 1950): Det var det værd : politisk tilbageblik

  • Pelle Voigt: Sejre og fodfejl set i mit bakspejl
    Af Pelle Voigt (2017)

  • Gert Petersen (f. 1927): Inden for systemet - og udenfor