Primære faneblade

  • Jakob D. Lund: Buster Larsen : en biografi
    Af Jakob D. Lund (2014)

  • Leif Plenov: Bogen om Buster Larsen
    Af Leif Plenov (2012)