Primære faneblade

  • Svend Aage Nielsen (f. 1938-05-14): Mennesker i alle lande, foren jer

  • Benny Andersen (f. 1929): Sådan kan islam også være