Primære faneblade

  • Pico Iyer: Den åbne vej : en rejse med Dalai Lama
    Af Pico Iyer (2010)

  • Lise Søelund: Kant, kritik og Königsberg : en formidling af Kants filosofi, fortælling om hans biografi og fornemmelse af lokaliteterne
    Af Lise Søelund (2021)

  • Jimmy Burns (f. 1953): Pave Frans : forandring og håb

  • Sigurd Barrett: Sigurd fortæller om Luther
    Af Sigurd Barrett (2022)