Primære faneblade

  • Deborah Feldman (f. 1986): Exodus : min uortodokse rejse til Berlin

  • Lise Søelund: Kant, kritik og Königsberg : en formidling af Kants filosofi, fortælling om hans biografi og fornemmelse af lokaliteterne
    Af Lise Søelund (2021)

  • Sue Prideaux: Jeg er dynamit! : Friedrich Nietzsches liv
    Af Sue Prideaux (2020)

  • Sigurd Barrett: Sigurd fortæller om Luther
    Af Sigurd Barrett (2022)