Primære faneblade

  • Lise Søelund: Kant, kritik og Königsberg : en formidling af Kants filosofi, fortælling om hans biografi og fornemmelse af lokaliteterne
    Af Lise Søelund (2021)