Primære faneblade

  • Max Weber (f. 1864): Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (Ved Egil Fivelsdal)