ereolen

eReolen.dk er bibliotekernes tilbud om ebøger til borgerne. Alle biblioteker i landet er tilmeldt servicen, og alle forlag er velkomne til at deltage som leverandører. Der foretages materialevalg på alle titler på eReolen af eReolens materialevalgsgruppe. En liste over de forlag, der deltager i servicen kan ses nederst på eReolens forside.
 
eReolen er et konsortium bestående af centralbibliotekerne i Gentofte, Roskilde, Odense, Vejle, Herning og Aalborg samt bibliotekerne i Aarhus og København og på Frederiksberg. Konsortiet er organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter for bibliotekerne i konsortiet og 4 projektgrupper for redaktion, materialevalg, teknik og support.
 
I projektgrupperne deltager medarbejdere fra konsortiets biblioteker. eReolen.dk er udviklet i 2011-12, som et projekt med støtte fra Udviklingspuljen hos Kulturstyrelsen, og er i 2013 overgået til drift. Der er stadig stort fokus på udvikling af indhold, formidling og på den tekniske udvikling af servicen.
 
Formand for eReolens styregruppe er Jakob Heide Petersen, Chef for Københavns Hovedbibliotek.
Projektleder er Susanne Iversen, Aarhus Kommunes Biblioteker.