Tema / Grænser for kunstig intelligens? - nye bøger på engelsk

I en nær fremtid kan vores biler køre af sig selv på vejene, og robotter udkæmpe vores krige på slagmarken. Kunstig intelligens (AI) stiller os både over for en række teknologiske udfordringer og etiske spørgsmål, men i sidste ende kan kunstig intelligens måske blive det, der giver os håb for fremtiden og redder vores klode? Jeg har udvalgt en række fagbøger og romaner på engelsk, der sætter kunstig intelligens i perspektiv.

Robotter i et teknologisk mareridt

Det løber mig stadig koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på et skræmmende realistisk afsnit af den dystopiske sci-fi-filmserie Black Mirror. I afsnittet Metalhead  er en kvinde på flugt fra uhyggelige dræber-robothunde, som er umulige at undslippe. Filmen viser den dystre side af kunstig intelligens i et mørkt samfund, som kontrolleres af teknologien. Jeg håber ikke, vi i fremtiden kommer til at opleve denne type digital krigsførelse med intelligente krigsrobotter. Men måske er virkeligheden ikke så langt fra filmen? For nylig så vi i nyhederne et scenarie fra Singapore, hvor robothunde patruljerede i byens parker for at kontrollere, om befolkningen overholdt corona-reglerne. Læs mere om serien Black Mirror i The Digital Dystopias of Black Mirror and Electric Dreams af Steven Keslowitz. 
 

Kan vi stole på maskinerne?

Intelligente teknologier er allerede en del af vores hverdag, og digitale assistenter som Siri på din smartphone kan hjælpe dig med at finde vej eller styre lyset i dit hjem. For nylig præsenterede Samsung de livagtige, men syntetiske, NEON-personligheder, der fx kan bruges i rollen som din lærer, yogainstruktører eller ven i dagligdagen. I Hello World: How to be Human in the Age of the Machine stiller Hannah Fry spørgsmålstegn ved, om vi kan stole på maskinerne, og hvilken fremtid vi ønsker i algoritmernes tidsalder, hvor kunstig intelligens kan tage vigtige beslutninger for os inden for blandt andet  sundhed, transport og sikkerhed. Forestil dig for eksempel, at du er anklaget for et mord – og hvem skal dømme dig? I fremtiden er dommeren måske en kunstig intelligens, som ikke lader sig styre af følelser og derfor er mere pålidelig, men som i modsætning til et menneske ikke kan se dig i øjnene før dommen. Algoritmer bliver ekstremt magtfulde, og den etiske side skal være i orden, hvis teknologien ikke skal anvendes til kontrol eller manipulation.  
 

Håb for fremtiden – den positive side af teknologien

AI har store muligheder for at forbedre vores liv, og i sundhedsvæsenet vil læger fx kunne give mere præcise diagnoser. AI vil også kunne sikre os ren luft i fremtidens bæredygtige byer. Stuart Russell beskriver i Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control hvordan AI fungerer og har et stort potentiale til at løse vores samfundsmæssige problemer. Men han understreger også, at vi aldrig må miste kontrollen over maskiner, der bliver stærkere end os.  

Forskeren James Lovelock, der er kendt for den kontroversielle Gaia-teori, hævder i bogen Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence, at vi går ind i en tidsalder, hvor vi skaber intelligensformer, som er meget klogere end mennesket, og at de hjælper os med at løse problemerne på kloden. Så måske skal vi ikke være pessimistiske i forhold til fremtiden og de teknologiske muligheder?

 

Lone U. /Vejle Bibliotekerne