Vreden, gudinde, besyng! : tidslinjer 1940-2005

Filminstruktøren og forfatteren Christian Braad Thomsen (f. 1940) fortæller sine erindringer
Filminstruktøren og forfatteren Christian Braad Thomsen (f. 1940) fortæller sine erindringer