Alle floder til havet

Af Bodie Thoene (2019)
Oktober 1844. Kate venter sit og Josephs barn, og Joseph er blevet benådet, men nu truer kartoffelpesten hele det irske samfund
Serie: 
Serie: 
Oktober 1844. Kate venter sit og Josephs barn, og Joseph er blevet benådet, men nu truer kartoffelpesten hele det irske samfund

Anmeldelse: