Columbus' Skibsjournal 1492-1493

Forlagets beskrivelse: