Faderskabsdigte

Af Jan Thielke (2019)
Digte som i klare og ligefremme billeder skildrer forholdet mellem far og barn fra fødsel til voksenalder
Digte som i klare og ligefremme billeder skildrer forholdet mellem far og barn fra fødsel til voksenalder