Derfor kan nogle mennesker høre farver eller smage musik

(2019)
Podcast om synæstesi eller samsamsning, dvs at der sker overlap i sanserne hos såkaldte synæstetikere