Havmandens hotel

Kort beskrivelse

Arkitekten Helle har som voksen bosat sig i nærheden af sommerhuset, hvor hun som barn tilbragte sine somre. Mødet med lægen Henrik ripper op i fortidens sår og et mystisk hotel på havbunden drager Helle til sig