Liv, gerning og instrumenter : uddrag af Tycho Brahes Mechanica

Af Tyge Brahe (2015)
I 1598 udgav Tycho Brahe et stort værk "Mechanica", hvori han detaljeret beskrev sine instrumenter og astronomiske observationer. Desuden gav han en udførlig oversigt over sit liv og sine videnskabelige resultater
I 1598 udgav Tycho Brahe et stort værk "Mechanica", hvori han detaljeret beskrev sine instrumenter og astronomiske observationer. Desuden gav han en udførlig oversigt over sit liv og sine videnskabelige resultater