Tornebusken

Tre noveller, der i et opgør med efterkrigstidens og naturalismens kunstnerrolle behandler lidelsens mening for det moderne menneske
Tre noveller, der i et opgør med efterkrigstidens og naturalismens kunstnerrolle behandler lidelsens mening for det moderne menneske