Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Bind 1, 1806-1825

Breve og aktstykker fra, til og om dramatikeren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) i perioden 1806-1860. Samt kommentarer og registre
Breve og aktstykker fra, til og om dramatikeren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) i perioden 1806-1860. Samt kommentarer og registre

Forlagets beskrivelse: