Arbejderkvindernes historie i Danmark, England, Tyskland og USA