Toni Liversage: At erobre ordet
Arbejderkvindernes historie i Danmark, England, Tyskland og USA