Den gale kærlighed : motiver i Leif Panduros forfatterskab

Af Bodil Wamberg (2017)
Gennemgang af Leif Panduros (1923-1977) forfatterskab fra 1965-1970 til med hovedvægten lagt på hans romaner og tv-spil
Gennemgang af Leif Panduros (1923-1977) forfatterskab fra 1965-1970 til med hovedvægten lagt på hans romaner og tv-spil