Mens Nordhavet bruser : en fortælling fra Færøerne