Den levende Jesus : en introduktion til Thomasevangeliet

Introduktion med kommentarer til Thomasevangeliets 14 lignelser med særligt henblik på at belyse skriftets betydning for vor forståelse af Jesu liv og forkyndelse
Introduktion med kommentarer til Thomasevangeliets 14 lignelser med særligt henblik på at belyse skriftets betydning for vor forståelse af Jesu liv og forkyndelse

Forlagets beskrivelse: