Henri Nathansen: Den gode Borger : Scenespil i tre Akter